Få håndværkerfradrag

Går du med tanker omkring istandsættelse, udbedring af gamle glasskader eller andet glarmesterarbejde, kan du frem til 2017 få et fordelagtigt skattefradrag på lønomkostningerne for din glarmesters arbejdstid.

Ved modtagelse af Håndværkerfradragetet, også kaldt Boligjob-ordningen, skal nedenstående være opfyldt:

  • For at være berettiget til fradraget, skal du have et CPR-nummer, være almindelig skattepligtig i Danmark og være fyldt 18 år inden årets udløb.
  • Fradraget er op til kr. 15.000,- pr. person over 18 år i husstanden.
  • Fradraget er kun gældende for arbejdsløn.
  • Du skal gemme din faktura for arbejdet som dokumentation i minimum 3 år efter indkomstårets udløb.
  • Fakturaen skal være betalt elektronisk.
  • Du skal selv oplyse udgiften til SKAT inden årets udgang.

Bemærk: I 2016 og 2017 hæves fradraget til kr. 18.000,- og der vil være krav om en mere grøn investering og renovering, for at få fuld udbytte af hele ordningen. Reglerne for 2016+2017 er endnu ikke fastlagt.

"Det mindste man kan gøre sig, er umage"

Glarmester Vad


Grusbakken 2
2820, Gentofte
Telefon: 70 20 24 34
E-mail: jv@glarmestervad.dk

Sitemap